• Huvudsponsorer

Tis 03 Jan (1 match)
Tor 05 Jan (1 match)
Lör 07 Jan (1 match)
Tor 12 Jan (1 match)
Lör 14 Jan (1 match)
Tor 19 Jan (1 match)
Lör 21 Jan (1 match)
Tor 26 Jan (1 match)
Tis 31 Jan (1 match)
Tor 02 Feb (1 match)
Lör 04 Feb (1 match)
Tis 14 Feb (1 match)
Fre 17 Feb (1 match)
Lör 18 Feb (1 match)
Tis 21 Feb (1 match)
Lör 25 Feb (1 match)
Tis 28 Feb (1 match)
Sön 05 Mar (1 match)
Tis 07 Mar (1 match)
Tor 09 Mar (1 match)

Bli Medlem i LHC

 Ansök här och nu!

- Fyll först i Dina personuppgifter i formuläret här nedan
- Invänta sedan ett utskick från LHC (via vanlig post) 
- Där bifogas en faktura för betalning av aktuell medlemsavgift till LHC:s medlemsbankgiro.
- LHC:s medlemsår är 1 september-31 augusti.

Utskick av medlemskort m m sker årligen under september månad. Fjolårets kort gäller tills det nya kommer. För helt nya medlemmar tillhandahålles kortet normalt under september vid ansökan efter 31 januari. Vid ansökan före 31 januari skickas kort ut separat så fort de producerats.

- För att medlemskorten skall kunna produceras och skickas ut i september måste betalning inkomma i utsatt tid enligt utskicket. I annat fall skickas de ut i takt med att de produceras, vilket kan dröja ett litet tag beroende på årstid.

- Gällande FAMILJEMEDLEMSSKAP gäller att alla familjemedlemmar skall vara skrivna på samma bostadsadress. Ange därför tydligt i fältet "Övrig kommentar" fullständiga namn och persondata på samtliga familjemedlemmar. Familjer kan ej bli ständiga medlemmar. 

- Medlemsavgifterna ser du i marginalen till höger här ovan.

Välkommen till Linköping Hockey Club! 

Bosse Ekmark, medlemsansvarig

  
 

Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Personnummer (min ÅÅMMDD)
Telefonnummer
E-postadress
 
Val av medlemskap
 

Övrig kommentar:
 
   

 

Medlemsavgifter


Enskild medlem: 250 kr
Familj: 500 kr
Ständigt medlemskap: 2000 kr

(Endast enskilda kan bli ständig medlem) 

 

Nya kontaktuppgifter?

Du som redan är medlem i LHC, meddela oss adressändring. Vi saknar också E-post till ett antal medlemmar. Klicka nedan så Du inte missar något viktigt från LHC!

Meddela nya adressuppgifter här:
» Till LHC Member Update