• Huvudsponsorer

Handlingar till årsmötet!

12 juni 2020 08:00
Årsmöte

Handlingar inför Linköping Hockey Clubs årsmöte tisdagen den 23:e juni 2020 kl. 18:00 i Saab Arena.


Röstberättigade på årsmötet är medlemmar som har betalat medlemsavgift senast 31 december 2019.

Som tidigare meddelats kommer, mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, ett antal åtgärder att vidtas i samband med årsmötet. Detta för att minska risken för medlemmarna.

• Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
• Endast nödvändiga formaliapunkter kommer behandlas under mötet.
• Det kommer inte att hållas några presentationer under årsmötet.
• Föranmälan krävs för deltagande i årsmötet. Detta för att vi ska kunna dimensionera lokalen på ett säkert sätt. Se nedan.

Du som vill närvara vid årsmötet ska senast den 17 juni kl. 17.00 ha anmält dig till [email protected] Ange ditt namn, adress och telefonnummer. Du kommer få en bekräftelse att din anmälan är mottagen.

Önskar du avstå från deltagande i årsmötet men vill ge fullmakt till någon annan medlem att föra din talan så mailar du till ovanstående mailadress och begär en fullmaktsblankett.

Nedan finner du dels Årsredovisningen, dels den presentation som kommer visas under mötet. Där framgår även valberedningens förslag i de aktuella valfrågorna.

Nedan finner du även styrelsens förslag till uppdatering av stadgarna. Det är 23§ (valberedningens uppdrag) samt 35§ inklusive Bilaga 2 (riktlinjer för tröjhissning) som föreslås uppdateras.

Vi uppmanar alla medlemmar att följa de direktiv Folkhälsomyndigheten kommunicerar och i detta sammanhang främst tänka på:
• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

LHC följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter. Eventuella uppdateringar gällande årsmötet kommer publiceras på webbplatsen.

Ett medlemsmöte, där vi genomför de presentationer som brukar avsluta årsmötet, planeras till hösten när omständigheterna tillåter.

Linköping den 12 juni 2020

Styrelsen

Presentation Årsmötet

Förslag till förändring av stadgar

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse