Christer Trägårdh vald till ordförande i Linköping Hockey Club
Nyhet2022-06-22
Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagen. Det ekonomiska utfallet, som presenterats tidigare, uppvisar en koncernomsättning om 148,1 MSEK (133 ifjol) och ett negativt resultat på – 1 MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 4,2 MSEK.

Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagskvällen.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Christer Trägårdh blev vald till styrelseordförande på en period om ett år.

På årsmötet beslutades att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och åtta ledamöter.

Karin Ahl, Magnus Lidén, Marie Wallander och Mårten Parbrand valdes in som nya ledamöter i LHC:s styrelse på en period om två år.

Fredrik Aunes Johansson, Rikard Wallman, Åke Junland, Kristina Vikdahl har ett år kvar på sina mandat.

Magnus Johansson, Tony Wiréhn, Sofia Willquist, Per Magnusson och Ulrika Wiklund tackades av efter ett väl genomfört arbete genom åren.

Årsmötet utsåg också valberedning inför den kommande säsongen och där omvaldes Christer Mård som sammankallande, Simon Hellmér, Karin Ljungmark-Malmström och Johanna Wittenfeldt som ledamöter för en period om ett år.

Kommunikatör & Presschef Gustaf Douhán