LHC kallar till årsmöte

8 juni 2021 17:00
Nyhet

Linköping Hockey Club kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2020. Årsmötet äger rum tisdagen den 29:e juni 2021 kl. 19:00 i Saab Arena.


Röstberättigade på årsmötet är medlemmar som har betalat medlemsavgift senast 31 december 2020.

Som tidigare meddelats kommer, mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset, ett antal åtgärder att vidtas i samband med årsmötet. Detta för att minska risken för medlemmarna.
• Ingen mat eller dryck kommer att serveras.
• Endast nödvändiga formaliapunkter kommer behandlas under mötet.
• Det kommer inte att hållas några presentationer under årsmötet.
• Föranmälan krävs för deltagande i årsmötet. Detta för att vi ska kunna dimensionera lokalen på ett säkert sätt.

Du som vill närvara vid årsmötet ska senast den 25 juni kl. 17.00 ha anmält dig till [email protected]. Ange ditt namn, adress och telefonnummer. Du kommer få en bekräftelse att din anmälan är mottagen.

Önskar du avstå från deltagande i årsmötet men vill ge fullmakt till någon annan medlem att föra din talan så mailar du till ovanstående mailadress och begär en fullmaktsblankett.

Fullständiga handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på lhc.eu senast en vecka innan mötet äger rum.