Ordningsregler

Det är viktigt för oss att du som besökare känner dig välkommen och säker i vår arena. Vi strävar alltid efter att våra matcher ska vara härliga tillställningar för familjen och hockey-fansen där alla är med och bidrar till en positiv och fantastisk inramning på läktaren.

 

Entré

 • Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation i samband med entré
 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning av folkgrupp eller annan sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text, budskap eller symbol. Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädesdräkt eller föremål som anges i ovanstående text kan komma att avvisas från arenan.

 

 Arenarummet

 • Vi vill att all publik högt och ljudligt skall stötta sitt lag. Okvädesord mot motståndarlag eller annan publik är ej tillåtet med hänsyn till vår yngre publik. Heja på dina egna istället!
 • Till arenan är det förbjudet att medföra och/eller använda sig av vapen eller andra farliga föremål, pyrotekniska effekter, alkohol eller andra droger, flaskor och flaggpinnar andra än av så kallad PVC-plast. Dessa får ej vara plomberade eller fyllda
 • Obehöriga äger ej tillträde till icke-publika utrymmen såsom spelargång, omklädningsrum, mediautrymmen etc.
 • Det är förbjudet att utan tillståd inom arenan fotografera, videofilma eller göra annan upptagning för återgivande av bild och ljud
 • Kastande av föremål mot rinken eller inom arenan kan orsaka skada/fara/hot, påverka spelet eller säkerheten för andra människor och är helt förbjudet. Det är heller inte tillåtet att uppträda på andra sätt som stör arrangemanget eller annan publik, givetvis undantaget ivrigt påhejande av det egna laget i positiv anda
 • På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar eller andra byggnationer i arenan. Detta gäller även sittande på avgränsningsräcken
 • Av säkerhets- och utrymmesskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser
 • Löst biljett gäller endast på angiven plats och sektion. Då entré lösts till sektion gäller entrén endast till den aktuella sektionen och medger ej tillträde till andra sektioner utan tillstånd.

 

Gästande supportrar

 • Begreppet organiserad supporterresa eller organiserade bortabiljetter gäller enbart biljetter som är sålda genom den besökande föreningens försorg samt att samtliga dessa besökare ankommer homogent i busstransport till Saab Arena för avstigning i särskild säkerhetszon. Visitation och identitetskontroll kan förekomma. Respektive förening har ansvar för sina supportrar.
 • Huvudregeln säger att gästande supportrar tillresta i organiserade supporterresor endast äger tillträde till den på arenan tilldelade bortasektionen samt den av arrangören bestämda transportvägen till denna sektion. Avvikelse från detta kan medföra omedelbar avvisning från arenan.

 

Övrigt

 • Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster. Detsamma gäller marknadsföring av produkt, tjänst eller annat budskap.

Samtliga åskådare måste följa uppmaningar och rekommendationer från funktionärer, publikvärdar, arenapersonal, LHC-personal och ordningsvakter som är motiverade av säkerhetsskäl, enligt ovan, eller andra skäl för arrangemangets genomförande i positiv anda.

Att bryta mot ovan angivna regler kan medföra omedelbar avvisning från arenan. Upprepad eller grov förseelse medför polisanmälan och/eller beslut om tillträdesförbud i upp till två år.

 

Alla dessa regler är helt och hållet till för Dig som publik så att Du kan njuta till fullo av matchen!

Officiella leverantörer
Huvudpartners