Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Söndag Sön 13 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Onsdag Ons 16 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Måndag Mån 21 Mars Mar
Tisdag Tis 22 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Tisdag Tis 20 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

Christer Trägårdh vald till ordförande i Linköping Hockey Club

22 juni 2022 19:15
Nyhet

Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagen. Det ekonomiska utfallet, som presenterats tidigare, uppvisar en koncernomsättning om 148,1 MSEK (133 ifjol) och ett negativt resultat på – 1 MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 4,2 MSEK.


Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagskvällen.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Christer Trägårdh blev vald till styrelseordförande på en period om ett år.

På årsmötet beslutades att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och åtta ledamöter.

Karin Ahl, Magnus Lidén, Marie Wallander och Mårten Parbrand valdes in som nya ledamöter i LHC:s styrelse på en period om två år.

Fredrik Aunes Johansson, Rikard Wallman, Åke Junland, Kristina Vikdahl har ett år kvar på sina mandat.

Magnus Johansson, Tony Wiréhn, Sofia Willquist, Per Magnusson och Ulrika Wiklund tackades av efter ett väl genomfört arbete genom åren.

Årsmötet utsåg också valberedning inför den kommande säsongen och där omvaldes Christer Mård som sammankallande, Simon Hellmér, Karin Ljungmark-Malmström och Johanna Wittenfeldt som ledamöter för en period om ett år.