Torsdag Tor 25 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar
Lördag Lör 3 April Apr
Onsdag Ons 8 September Sep
Fredag Fre 10 September Sep
Lördag Lör 11 September Sep
Söndag Sön 12 September Sep
Onsdag Ons 15 September Sep
Torsdag Tor 16 September Sep
Söndag Sön 19 September Sep
Onsdag Ons 22 September Sep
Idag 23 September Sep
Fredag Fre 24 September Sep
Lördag Lör 25 September Sep
Söndag Sön 26 September Sep
Torsdag Tor 30 September Sep
Lördag Lör 2 Oktober Okt
Söndag Sön 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Fredag Fre 8 Oktober Okt

Roger Ekström omvald som ordförande

29 juni 2021 20:44
Nyhet

Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagen. Det ekonomiska utfallet, som presenterats tidigare, uppvisar en koncernomsättning om 133 MSEK (164 ifjol) och ett negativt resultat på – 7 MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 5,3 MSEK.


Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagskvällen, ett möte som på grund av rådande världsläge lockade ett fåtal medlemmar.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Roger Ekström blev omvald som styrelseordförande på en period om ett år.

På årsmötet beslutades att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och nio ledamöter.

Fredrik Aunes Johansson valdes in som ny ledamot i LHC:s styrelse.

Magnus Johansson, Rikard Wallman, Åke Junland, Kristina Vikdahl omvaldes som styrelseledamöter till en period om två år.

Sedan tidigare har ledamöterna Sofia Willquist, Per Magnusson, Tony Wiréhn och Ulrika Wiklund ett år kvar på sina respektive mandat.

Stefan Jacobsson tackades av efter lång och trogen tjänst i LHC:s styrelse.

Årsmötet utsåg också valberedning inför den kommande säsongen och där omvaldes Christer Mård som sammankallande, Håkan Winslow, Karin Ljungmark-Malmström och Marie Wallander som ledamöter för en period om ett år.