• Huvudsponsorer

Nyemissionen fulltecknad – det egna kapitalet stärks med 9 mnkr

26 april 2019 16:05
Pressmeddelande

Den riktade nyemission som presenterades tidigare i april är nu fulltecknad. Den 26 april hölls en extra bolagsstämma i Linköping Hockey Club AB där beslut fattades om att emittera 15 000 B-aktier till ett sammanlagt värde om 9 mnkr. Totalt har 24 andelar om vardera 625 B-aktier förvärvats.


– Vi är mycket glada och tacksamma över den goda uppslutningen kring vår nyemission. Detta gör att LHC står väl rustade inför vår 3-årsplan där målet är att herrlaget ska nå SM-final, samtidigt som vi ska fortsätta stärka satsningen på ungdoms- och juniorsidan samt bibehålla och stärka damernas konkurrenskraft i SDHL, säger Roger Ekström, ordförande i Linköping Hockey Club.

Majoriteten, 87 procent av kapitalet och 98,5 procent av rösterna, ägs fortfarande av moderföreningen Linköping Hockey Club.

Följande personer/företag har investerat i Linköping Hockey Club AB. Vissa privat andra genom samägda bolag, därför är några namn sammankopplade:
Conny Andersson, Kjell Askling, Lars Bard, Pär Boman, Michael Cocozza, Roger Ekström, Carina Eriksson, Sören Eriksson, Mattias Fahlén, Ali Karimi, Magnus Lidén, Per Lindqvist & Anders Gustafsson, Tomas Lundvall, Rikard & Mikael Wallman, Mattias Weinhandl (LIAF), Jerry Wiström & Carl Magnus Larsson, Thomas & Oscar Åhman, Desai Ekonomi AB, Global Invest.