Roger Ekström omvald som ordförande

23 juni 2020 19:08
Pressmeddelande

Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagen. Det ekonomiska utfallet, som presenterats tidigare, uppvisar en koncernomsättning om 164 MSEK (148 ifjol) och ett negativt resultat på – 1,6 MSEK.


Linköping Hockey Club höll årsmöte på tisdagskvällen, ett möte som på grund av rådande världsläge lockade ett fåtal medlemmar.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.

Roger Ekström blev omvald som styrelseordförande på en period om ett år.

På årsmötet beslutades att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av en ordförande och nio ledamöter.

Sofia Willquist, Per Magnusson, Tony Wiréhn samt Ulrika Wiklund omvaldes som styrelseledamöter till en period om två år.

Sedan tidigare har ledamöterna Magnus Johansson, Stefan Jacobsson, Rikard Wallman samt Åke Junland ett år kvar på sina respektive mandat.

Årsmötet utsåg också valberedning inför den kommande säsongen och där omvaldes Christer Mård som sammankallande, Håkan Winslow, Karin Ljungmark-Malmström och Marie Wallander som ledamöter för en period om ett år.