• Huvudsponsorer

Fredag Fre 4 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Söndag Sön 6 Oktober Okt
Onsdag Ons 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt
Lördag Lör 12 Oktober Okt
Söndag Sön 13 Oktober Okt
Torsdag Tor 17 Oktober Okt
Fredag Fre 18 Oktober Okt
Lördag Lör 19 Oktober Okt
Söndag Sön 20 Oktober Okt
Onsdag Ons 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 24 Oktober Okt
Fredag Fre 25 Oktober Okt
Lördag Lör 26 Oktober Okt
Tisdag Tis 29 Oktober Okt

LHC:s varumärken

Lejonlogotype 

Riktlinjer

LHC:s varumärken och grafiska element är skyddade inom EU/Sverige och får inte användas utan godkännande från LHC. Alla producenter av LHC-material ombedes noggrannt följa våra grafiska riktlinjer och alltid skicka korrektur för godkännande till LHC. Använd epost  [email protected]

Anledningen är att ett varumärke för en idrottsklubb är starkt förknippat med de associationer och rättigheter som klubben förfogar över och försäljer i sin sponsorverksamhet. Därav är det viktigt med respekt för de befintliga sponsoravtal som tecknats, att märket inte används på ett otillbörligt sätt.

Grafiska riktlinjer i korthet:
- Innan Du börjar, försäkra Dig om rättigheten genom att ställa frågan
- Logotyperna skall alltid exponeras i sin helhet utan förvanskning
- Ingen annan kommersiell grafik eller text får placeras i anslutning
- Ingen annan text eller grafik får placeras närmare än med 2/3-delars avstånd
- Mer omfattande LHC-grafik i anslutning till logo eller text "LHC" skall beställas av LHC Ord & Bild
- All LHC-intern design och produktion skall alltid beställas av LHC Ord & Bild

Samtliga ovanstående punkter skall beaktas innan korrektur för godkännande. 

För nedladdning av LHC:s officiella lejonlogotyp finns ett par olika filtyper här nedanför. Dessa är tillåtna att använda i oberoende journalistiskt tryck, dock med respekt för logotypens exakta grafiska snitt, t ex så får lejonlogotypen får aldrig återges i gråskala eller svartvitt eller i direkt anslutning till andra grafiska element eller kommersiella märken/budskap. 

För alternativ i enfärgstryck finns LHC:s komplementlogotyp (se nedan). 
 
Logotyperna får dock aldrig användas utan LHC:s tillåtelse i tryck eller hemsidor etc där det felaktigt kan uppfattas som LHC är avsändare eller givetvis inte heller i sammanhang som kan uppfattas stötande, kränkande eller liknande. 

Nedladdning

Lejonlogotyp

» JPEG (.jpg)
» EPS PMS (.eps) 
» EPS CMYK (.eps)

 

Är du osäker, eposta [email protected] och fråga!

// Anders Bouvin, Tf Klubbdirektör

 

Varumärkesskydd

Linköping Hockey Clubs varumärken är skyddat inom den Europeiska Unionen och därmed konungariket Sverige enligt: 

LEJONLOGOTYPEN


Nr 011339843 (EU)
Skyddat inom den Europeiska Unionen av EU:s Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) 


ORDMÄRKET "LHC" - (texten "LHC")


Nr 011339711 (EU)
Skyddat inom den Europeiska Unionen av EU:s Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

Affärsvarumärke

LHC har också skyddat sitt affärsvarumärke inom Sverige. Märket används för närvarande för närbesläktade, men icke-sportsliga, affärsverksamheter och bolag.


Nr 011339711 (SWE)
Skyddat inom Konungariket Sverige av Patent- och Registreringsverket 

 

Alternativ användning

För enfärgstryck eller mindre ytor, t ex skjortärmar finns en alternativ LHC-logotype enligt nedan. Denna finns ej nedladdningsbar här utan distribueras endast efter godkänd förfrågan.

Dessa skall endast användas på mindre ytor (i mindre format)

Nedladdning

Lejonlogotyp

» JPEG (.jpg)
» EPS PMS (.eps) 
» EPS CMYK (.eps)