• Huvudsponsorer

LHC:s varumärken

Lejonlogotype 

Riktlinjer

LHC:s varumärken och grafiska element är skyddade inom EU/Sverige och får inte användas utan godkännande från LHC. Alla producenter av LHC-material ombedes noggrannt följa våra grafiska riktlinjer och alltid skicka korrektur för godkännande till LHC. Använd epost  [email protected]

Anledningen är att ett varumärke för en idrottsklubb är starkt förknippat med de associationer och rättigheter som klubben förfogar över och försäljer i sin sponsorverksamhet. Därav är det viktigt med respekt för de befintliga sponsoravtal som tecknats, att märket inte används på ett otillbörligt sätt.

Grafiska riktlinjer i korthet:
- Innan Du börjar, försäkra Dig om rättigheten genom att ställa frågan
- Logotyperna skall alltid exponeras i sin helhet utan förvanskning
- Ingen annan kommersiell grafik eller text får placeras i anslutning
- Ingen annan text eller grafik får placeras närmare än med 2/3-delars avstånd
- Mer omfattande LHC-grafik i anslutning till logo eller text "LHC" skall beställas av LHC Ord & Bild
- All LHC-intern design och produktion skall alltid beställas av LHC Ord & Bild

Samtliga ovanstående punkter skall beaktas innan korrektur för godkännande. 

För nedladdning av LHC:s officiella lejonlogotyp finns ett par olika filtyper här nedanför. Dessa är tillåtna att använda i oberoende journalistiskt tryck, dock med respekt för logotypens exakta grafiska snitt, t ex så får lejonlogotypen får aldrig återges i gråskala eller svartvitt eller i direkt anslutning till andra grafiska element eller kommersiella märken/budskap. 

För alternativ i enfärgstryck finns LHC:s komplementlogotyp (se nedan). 
 
Logotyperna får dock aldrig användas utan LHC:s tillåtelse i tryck eller hemsidor etc där det felaktigt kan uppfattas som LHC är avsändare eller givetvis inte heller i sammanhang som kan uppfattas stötande, kränkande eller liknande. 

Nedladdning

Lejonlogotyp

» JPEG (.jpg)
» EPS PMS (.eps) 
» EPS CMYK (.eps)

 

Är du osäker, eposta [email protected] och fråga!

 

Michael Sturehed, marknads och kommunikationschef 

073-5462429

 

Varumärkesskydd

Linköping Hockey Clubs varumärken är skyddat inom den Europeiska Unionen och därmed konungariket Sverige enligt: 

LEJONLOGOTYPEN


Nr 011339843 (EU)
Skyddat inom den Europeiska Unionen av EU:s Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) 


ORDMÄRKET "LHC" - (texten "LHC")


Nr 011339711 (EU)
Skyddat inom den Europeiska Unionen av EU:s Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

Affärsvarumärke

LHC har också skyddat sitt affärsvarumärke inom Sverige. Märket används för närvarande för närbesläktade, men icke-sportsliga, affärsverksamheter och bolag.


Nr 011339711 (SWE)
Skyddat inom Konungariket Sverige av Patent- och Registreringsverket 

 

Alternativ användning

För enfärgstryck eller mindre ytor, t ex skjortärmar finns en alternativ LHC-logotype enligt nedan. Denna finns ej nedladdningsbar här utan distribueras endast efter godkänd förfrågan.

Dessa skall endast användas på mindre ytor (i mindre format)

Nedladdning

Lejonlogotyp

» JPEG (.jpg)
» EPS PMS (.eps) 
» EPS CMYK (.eps)