• Huvudsponsorer

Söndag Sön 11 Oktober Okt
Tisdag Tis 13 Oktober Okt
Onsdag Ons 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Lördag Lör 17 Oktober Okt
Söndag Sön 18 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lördag Lör 24 Oktober Okt
Söndag Sön 25 Oktober Okt
Tisdag Tis 27 Oktober Okt
Onsdag Ons 28 Oktober Okt
Torsdag Tor 29 Oktober Okt
Lördag Lör 31 Oktober Okt

Valberedning

Valberedningen skall bestå av en sammankallande samt tre ledamöter och väljs av LHC:s medlemmar under årsmötet. Dess uppdrag är att rekrytera styrelseledamöter till huvudstyrelsen till kommande årsmöte, läs nedan. 

Ledamöterna i valberedningen skall senast fyra (4) veckor innan kommande årsmöte tillfråga de styrelseledamöter vars mandattid utgår, huruvida de vill kandidera för nästa  mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag till styrelse meddelas medlemmarna genom anslag i klubblokal (kansli) alternativt, om sådan finnes, lösenordsskyddat utrymme på föreningens officiella hemsida.

Valberedning i Linköping Hockey Club (ideell förening) 

Christer Mård
[email protected]

Sammankallande

Övriga ledamöter
Håkan Winslow
Karin Ljungmark-Malmström
Marie Wallander

Valberedningens uppdrag

Enligt stadgarna är det valberedningen som till årsmötet skall föreslå det totala antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen, dock lägst fem (ordföranden plus fyra ledamöter). F n har det senaste årsmötet beslutat att LHC:s styrelse skall bestå av ordföranden, åtta ledamöter och två suppleanter.

Ordföranden i föreningen skall alltid väljas för ett år i taget. Därutöver skall hälften av styrelsens ledamöter väljas på två år vid varje årsmöte och den andra halvan kommande årsmöte. Varje styrelseledamot väljs alltså på två år, men hälften i årsvis otakt för att skapa stabilitet. Styrelsens suppleanter väljs alltid på ett år. Valberedningens uppdrag är att sörja för att nominera kandidater till årsmötet gällande både om- och nyval av ordförande, ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen skall också se över arvoderingen av styrelsen och föreslå årsmötet för beslut varje år.

Det är också viktigt att valberedningen anpassar sina förslag till den verklighet som råder för föreningen. LHC har de senaste 10-15 åren utvecklats till en stor koncern med ansvar för många människor som omsätter över 150 miljoner kronor och har ca 100 anställda. Även om LHC är en ideell förening krävs en stor samlad kompetens i styrelsen för att leda en så omfattande och publik verksamhet.

Valberedningen tittar bland annat på att totalt i styrelsen tillse att följande egenskaper representeras:

 • Ett starkt nätverk i Linköping och Östergötland
 • Kunskap om ishockey som spel och del av samhället
 • Kunskap och känsla för elitidrottens villkor
 • God förståelse för supporterskap, känsla och engagemang
 • God samarbetsförmåga
 • God kommunikationsförmåga
 • God analytisk och strategisk affärsförmåga
 • Möjlighet att lägga den tid som krävs för ett styrelsearbete i LHC
 • Visionärt tänkande
 • God ekonomisk kunskap gällande såväl förening som koncern
 • Juridisk kompetens
 • Marknadskunskap
 • Varumärkeskunskap
 • Goda ledaregenskaper
 • Ett stort hjärta för Linköping och såklart LHC

Valberedningen är öppen för förslag på nya ledamöter och kontaktas genom sammankallande. För att en ny föreslagen ledamot till LHC:s huvudstyrelse skall hinna intervjuas och diskuteras inom valberedningen bör förslaget ställas minst tre månader innan årsmötet.